Groepen

Groepsindeling de Enk 2019-2020

 Groep 1/2  Groep 3/4  Groep 5/6 Groep 7/8
Maandag  Juf Ineke  Juf Marlies Juf Jannie Meester Bob
Dinsdag  Juf Anneke Juf Rineke Juf Jannie Meester Jakko
Woensdag Juf Anneke Juf Rineke Juf Jannie Meester Jakko
Donderdag Juf Anneke Juf Rineke Juf Jannie Meester Jakko
Vrijdag Juf Anneke Juf Rineke Juf Jannie Meester Jakko

Juf Marlies is intern begeleider (ambulant op dinsdag)

Meester Bob is adjunct-directeur en ICT-er (ambulant op dinsdag en vrijdag)

Meester Bram is onderwijsassistent

Harm en Herman vrijwilligers