Informatie

Informatie

“De Enk” is een christelijke basisschool. Dit betekent dat wij als schoolteam werken in de geest van de bijbel. Alle leerkrachten van de school hebben bewust gekozen om aan een christelijke basisschool te werken. Op onze school hechten we aan een uitdagende en veilige leeromgeving.
Leerlingen worden dagelijks uitgedaagd om nieuwe dingen te ontdekken, waardoor ze kunnen
groeien. We kiezen er nadrukkelijk oor om aanvankelijk de kinderen aan de hand te nemen en hen te laten proeven van al het moois dat het leven te bieden heeft. Daar waar mogelijk laten we echter los, want we vinden het ook belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen die breed kennis hebben van de wereld. Een veilige leefomgeving vraagt om duidelijkheid.
Kinderen, ouders en leerkrachten spreken duidelijke verwachtingen naar elkaar uit. Een eerlijke communicatie tussen alle betrokkenen vinden wij van groot belang. De speelruimte die er altijd zal blijven bestaan tussen de afspraken proberen we niet dicht te timmeren, maar ervaren we als boeiend.
We proberen hierbij een laagdrempelige school te zijn met een open deur voor iedereen die zich bij ons thuis voelt. Wij hanteren een aantal regels op school. Door orde en regelmaat ontstaat ruimte om tijd en aandacht aan elk kind te besteden.

Drie uitgangspunten “V.I.P.” zijn in ons werk met kinderen binnen de school altijd waarneembaar. V.I.P. staat voor:
V Vertrouwen

Ieder mens is uniek en mag van daaruit werken aan de eigen ontdekking.
Hiervoor bestaat vertrouwenwekkende ruimte op de Enk.
I Integriteit

We benoemen de dingen bij de naam en draaien er niet om heen. We verwachten deze directe lijn van allen die bij de school betrokken zijn. Dit doen we niet om elkaar de loef af te steken, maar om te leren (groeien) met elkaar.
P Passie

Op de Enk werken leerkrachten met een groot hart voor kinderen. Ze doen dit vanuit een gepassioneerde houding met liefde voor het vak.