Algemeen

Klein in aantal, GROOT in aandacht!

“De Enk” is een christelijke basisschool. Dit betekent dat wij als schoolteam werken vanuit onze christelijke achtergrond. Dit komt onder andere tot uiting in de normen en waarden die wij hanteren.
We zijn bewust een kleine school omdat we elk kind de aandacht willen geven die het verdient. Op onze school hechten we aan een uitdagende, veilige en rustige leeromgeving met orde en regelmaat.
In de ochtenduren besteden we veel tijd aan vakken als rekenen, taal en lezen. Hierbij werken we zoveel mogelijk vanuit doelen. Ieder kind kan zich op zijn/haar eigen manier ontwikkelen en werkt vanuit eigen leerdoelen. We proberen tijdens en tussen de lessen door veel te bewegen omdat we van mening zijn dat elk kind dit nodig heeft om tot goed leren te komen. Door ons thematisch onderwijs in de middaguren worden onze leerlingen uitgedaagd om nieuwe dingen te ontdekken, waardoor ze verder kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen die breed kennis hebben van de wereld.

ONZE MISSIE

Vanuit het geloof in God en zijn liefde voor de mensen werken we samen in een veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien met vertrouwen in de toekomst.

ONZE VISIE

Op onze school wordt met passie onderwijs gegeven. Leerlingen wordt een uitdagende en prettige leer- en leefomgeving geboden. Iedereen krijgt de mogelijkheid om, in een optimale balans tussen individuele ontwikkeling en samenwerking, zichzelf te ontplooien en veilig te voelen. Samenwerking met ouders/verzorgers, geloof in talenten van iedereen en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij centraal.