Leerlingenraad

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten en voelen dat ze meetellen
 • Betrokkenheid met school van leerlingen willen we bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor schoolse zaken.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • De leerlingenraad zorgt voor een ideeënbus in de groep;
 • Het team kan ook bespreekpunten inbrengen;
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team;
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein;
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie;
 • Meedenken van festiviteiten die door school worden georganiseerd.

Zes keer per jaar een half uur op woensdagmorgen om 8.30 uur. De planning hangt in elke groep zichtbaar in de klas. Is ook terug te vinden in de map van de leerlingenraad.

Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 een leerling verkozen die gedurende het hele schooljaar in de leerlingenraad zit.
De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als groepen 5, 6 7 en 8. Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één leerling aangeduid worden.
Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.

© Copyright - Vereniging Protestant Christelijke Onderwijs - Privacy policy