Ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden, welke bestaat uit ouders van de school.

De belangrijkste taak van deze raad is om het team te ondersteunen en hulp te verlenen bij allerlei activiteiten en werkzaamheden.

Tijdens de vergadering van de ouderraad, die wordt bijgewoond door een teamlid, worden tal van activiteiten voorbereid en zaken aangaande de school (bijvoorbeeld de overblijfregeling) besproken. Mocht u eens leuke ideeën hebben of als u andere dingen heeft die voor onze school van belang kunnen zijn, dan kunt u altijd terecht bij een van de ouderraadsleden.

M. Modderkolk
Voorzitter

E. Couperus
Penningmeester / Secretaris

N. Werinussa
Algemeen lid

K. van Engeland
Algemeen lid

M. Gerritsen
Algemeen lid

M. Schouten-Draayer
Algemeen lid

N. Luyk
Algemeen lid

 

CBS de Enk is altijd op zoek naar leden voor de ouderraad. Stuur ons een berichtje:

Mail de OR